Kannada MP3 Songs

Play List1 - Play
Song Movie Hero & Heroine Singers Music Director Lyricist Year
Aakasha Niragali Avala Hejje Vishnuvardhan & Lakshmi S.Janaki & S.P.Balu Rajan-Nagendra Chi. Udaya Shankar 1981
Bandeya Balina Avala Hejje Vishnuvardhan & Lakshmi S.Janaki & S.P.Balu Rajan-Nagendra Chi. Udaya Shankar 1981
Devara Aata Avala Hejje Vishnuvardhan & Lakshmi S.Janaki Rajan-Nagendra Chi. Udaya Shankar 1981
Neralanu Kaanada Avala Hejje Vishnuvardhan & Lakshmi S.P.Balu Rajan-Nagendra Chi. Udaya Shankar 1981
Naga Beda Naga Beda Badavara Bandhu Rajkumar & Jayamala P.B.Srinivas M.Ranga Rao Chi.Udaya Shankar 1976
Ninna Kangala bisiya hanigalu Badavara Bandhu Rajkumar & Jayamala Rajkumar M.Ranga Rao Chi.Udaya Shankar 1976
Ninna Nudiyu Badavara Bandhu Rajkumar & Jayamala Rajkumar M.Ranga Rao Chi.Udaya Shankar 1976
Nydileyu Hunnimeya Badavara Bandhu Rajkumar & Jayamala P.Susheela M.Ranga Rao Chi.Udaya Shankar 1976